Palvelut

Fysioterapia

Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista. Yleensä fysioterapian toimenpiteet kohdentuvat synnynnäisen vamman, sairauden, tapaturman tai ikääntymisen aiheuttamaan alentuneen toimintakyvyn edistämiseen fysioterapeuttisen ohjauksen ja neuvonnan, terapeuttisen harjoittelun sekä manuaalisen terapian keinoin. Kipu- ja oirehoitoina käytetään mm. fysikaalisia hoitoja.

Fysioterapiassa arvioidaan kuntoutujan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Arvioinnin perusteella laaditaan fysioterapiasuunnitelma, jota myös seurataan. Fysioterapeutti arvioi myös apuvälinetarvetta ja ohjaa niiden käyttöä. Kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö.​​

OMT fysioterapia

OMT:n määritelmä
Ortopedinen manuaalinenterapia (OMT) on fysioterapian erikoisala, joka on erikoistunut ihmisen
fyysisen toimintakyvyn arviointiin, pehmytkudos-, hermo-
ja nivelrakenteiden tutkimiseen jaterapiaan sekä toimintarajoitteiden ennaltaehkäisyyn. Terapia perustuu kliiniseen päättelyynjatarkkaan tutkimiseen. Terapiamuotoina käytetään mm. manuaalisia tekniikoita ja terapeuttista harjoittelua sisältäen ohjauksen sekä omatoimiseen harjoitteluun että ongelmien uusiutumisen
ehkäisyyn. Lisäksi tutkimisessa ja terapiassa huomioidaan asiakaslähtöisesti kunkin henkilön
psykososiaaliset ja ympäristötekijät. Ortopedisen manuaalisen terapian jatkuvaan arviointiin ja
kehittämiseen käytetään uusinta tieteellistä tietoa ja vahvaa kliinistä näyttöä (SOMTY 2010)
.

Lymfaterapia ja Lympha press koneellinen lymfaterapia

on kevyttä pumppaavaa käsittelyä, joka noudattaa imunesteen kulkusuuntaa. Lymfaterapiassa aktivoidaan imuteiden toimintaa. Painevaiheessa siirretään sidekudoksessa olevaa nestettä, kuolleita soluja ja valkuaisaineita imusuoniston kuljetettavaksi. Hoitoaika on tavallisesti noin 60 min mutta tarvittaessa jopa 90 min.

Lymfaterapialla poistetaan turvotusta ja pehmitetään turvotuksen aiheuttamia kovettumia eli fibrooseja. Lymfaterapian avulla kudoksista poistuu tulehduksille altistavia proteiineja eli valkuaisaineita ja muita solujätteitä. Lymfaterapia on miellyttävää ja rentouttavaa käsittelyä. Rentouttava vaikutus johtuu otteiden rytmistä ja useista toistoista, jotka estävät sympaattisen hermoston vaikutusta. Sympaattisen hermoston vaikutuksen estyminen lievittää stressiä ja kipua. Lymfaterapialla voidaan vaikuttaa myös lihasten ja suoliston toimintaan. Lymfaterapiasta saa Kelan korvausta, kun lymfajärjestelmän vaurioitumisesta johtuvan lymfaödeeman on aiheuttanut rintasyöpäleikkaus tai muu laaja kirurginen toimenpide, sädehoito nivustaipeeseen, lantioon tai kainaloon,krooninen infektio (lähinnä erysipelas eli ruusu) taisynnynnäinen imusuoniston kehityshäiriö (myöskin myöhemmällä iällä ilmenevä).

Lymfaterapiaa voidaan käyttää:

 • Eri syistä johtuva turvotuksen ja kivun hoito
 • Ennen ja jälkeen leikkaushoidon, toipumisen tehostamiseksi Arven hoito
 • Fibroosin eli sidekudoskertymän pehmentäminen
 • Verenpurkaumien hoito
 • Poskiontelotulehdukset eli sinuitis
 • Migreeni
 • Tinnitus
 • Allergiat
 • Wiplash eli niskan retkahdusvamma
 • Nivelten kulumat
 • Lihasjännitykset
 • Bursiitit eli limapussin tulehdukset
 • Tension neck
 • Frozen shoulder eli jäätynyt olkapää
 • CRPS  (=RSD, ”Krapsi”, Morpus Sudeck)
 • Tendiniitit, faskiitit, epikondyliitit ja selkärangan välilevysairaudet
 • Reumasairaudet
 • Laskimotukoksen jälkitila

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Olemme kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajia ja sopimuskautemme jatkuu uuden sopimuskauden alkaessa 2023. Allasterapia sopimus on voimassa 2023 alkaen. Meillä on pitkä kokemus sekä jatkuvan kouluttautumisen kautta saatu monipuolinen ja ajantasainen osaaminen, jota voimme hyödyntää Kelan maksusitoumus asiakkaiden kuntoutuksessa. Vahvuuksiamme on neurologisen kuntoutus, lasten tuki-ja liikuntaelimistön fysioterapia sekä NDT bobath lähestymistapa, faskia manipulaatio stecco sekä OMT terapia, lisäksi meiltä löytyy osaamista lantionpohjan ongelmiin.

Vauva- ja perheuinti

Vauva- ja perheuinti on perheen yhteinen, lapsen ehdoilla tapahtuva, aktiivinen leikkihetki puhtaassa ja lämpimässä vedessä koulutetun ohjaajan turvallisessa ohjauksessa. Vauvauinnin tavoitteena on tutustuttaa lapsi veteen turvallisissa olosuhteissa ja tehdä lapsesta veden ystävä. Ohjaaja auttaa perhettä tutustumaan uuden tulokkaan temperamenttipiirteisiin sekä lempipuuhiin.

Vauvauinnin voi aloittaa lapsen täytettyä kolme kuukautta. Silloin lapsen valveillaoloaika on tarpeeksi pitkä, ja hän jaksaa liikkua enemmän. Lapsen tulee painaa vähintään 5 kg, jotta hän pysyy lämpimänä vähintään 32 asteisessa vedessä. Yläikärajaa vauvauinnin aloittamiselle ei ole. 

FysioSaimaan vauvauinti tapahtuu palvelutalo Kangasvuokkon altaassa, joka sijaitsee osoitteessa Välskärintie 4, 54100 Joutseno. Vauvauinti alkaa 8. tammikuuta 2023. Uintiaika on sunnuntaisin klo 9-11. Vauvat jaetaan ikäryhmiin, kunkin ryhmän uintiaika on 30min. Nuorimmat vauvat tulevat altaaseen ensimmäisessä ryhmässä. 

 

Ilmoittautumiset ja kyselyt sähköpostitse annukka.laukkanen@fysiosaimaa.fi

viestiin tarvittavat tiedot ovat vauvan ikä ja paino sekä vanhempien yhteystiedot